Czy warto samodzielnie produkować paszę dla zwierząt hodowlanych?

Każdy hodowca wie, jak dużym obowiązkiem jest karmienie swojej trzody. Zwierzęta hodowlane wymagają odpowiedniego pokarmu, który zaspokoi ich potrzeby, przyspieszy wzrost, zadba o ich zdrowie i jednocześnie będzie na odpowiednim poziomie smakowitości. Oprócz tego istotnym elementem są kwestie ekonomiczne, mianowicie wydatki na paszę nie mogą być zbyt wysokie, aby hodowla mogła przynosić istotne i satysfakcjonujące zyski. Czy w takim wypadku samodzielna produkcja pasz jest dobrym rozwiązaniem? Warto się nad tym zastanowić i przeliczyć takie przedsięwzięcie pod kątem ekonomicznym.

Czy warto produkować paszę samemu?

Aby produkować paszę samodzielnie, należy przede wszystkim dysponować surowcem, z którego paszę wykonamy. Zatem dobrze, aby hodowca był również rolnikiem, uprawiającym jakiś rodzaj ziarna, jak przykładowo pszenica. Dysponując gotowym surowcem łatwiej jest wyprodukować pasze samodzielnie, niż nie posiadając go. Inny scenariusz to taki, kiedy hodowca kupuje gotowy półprodukt i dopiero z niego wytwarza paszę dla swoich zwierząt. Tego typu przedsięwzięcie może być opłacalne, jeśli hodowca dysponuje czasem lub odpowiednią liczbą pracowników, którzy mogliby się zająć produkcją pasz.

Najlepszym rozwiązaniem jest samodzielna produkcja pasz nie tylko na swoje własne potrzeby, ale także na sprzedaż. W ten sposób hodowca pozyska tanią paszę dla swoich zwierząt hodowlanych, a także będzie mógł sprzedać nadwyżkę paszy z zyskiem. Ważne jest, aby kwota ze sprzedaży przynajmniej pokryła koszty czasu potrzebnego na produkcję paszy. W ten sposób hodowca otrzyma darmową paszę dla swoich zwierząt. W innym wypadku czas potrzebny na wyprodukowanie paszy może przewyższyć koszty paszy kupnej, co by uczyniło całe przedsięwzięcie nieopłacalnym.

Pasze dostępne na rynku

Większość pasz dla zwierząt hodowlanych jest dość tania, jeśli kupimy je w dużej ilości. Kwestią problematyczną jest miejsce na przechowywanie zakupionej paszy. Dlatego ostatecznie najlepszym wariantem ekonomicznym, może być zakup paszy wspólnie z innym hodowcą. Chodzi o to, aby ilość kupionej paszy była na tyle duża, aby można było wynegocjować atrakcyjną cenę oraz o to, żeby hodowca nie musiał sam być obarczony przechowywaniem całej zakupionej paszy. Jest to opcja alternatywna do produkcji paszy z przeznaczeniem na sprzedaż i do karmienia własnych zwierząt.

Obie opcje zależą od tego, czy hodowca posiada w swoim kręgu relacji społecznych innych hodowców i w jakich jest z nimi relacjach. Oszczędności i atrakcyjne okazje ekonomiczne łatwiej wygeneruje hodowca, który utrzymuje dobre kontakty z innymi hodowcami. Działając całkowicie na własną rękę można łatwo przepłacić i jest się wtedy samemu obarczonym wszelkiego rodzaju ryzykiem ekonomicznym.

Podsumowując, samodzielna produkcja pasz jak najbardziej może być opłacalna, jednak należy uważać z czasem potrzebnym na wykonanie tego przedsięwzięcia. Przelicz wszystkie koszty na godziny robocze, aby mieć pełną jasność przy podejmowaniu decyzji.